Even doorbijten: de tandvleesbehandeling kosten

De tandvleesbehandeling kosten waren, door het experiment met de vrije tarieven voor tandartsen in 2012, variabel. In 2013 is dat weer veranderd. Met de tarieven van 2011 als uitgangspunt zijn in 2013 de tarieven weer vast. Dat houdt in dat bij elke tandarts de tandvleesbehandeling kosten per onderdeel hetzelfde zijn. Toch kunnen de kosten zeer grote verschillen geven voor de ene of de andere patiënt. Dat komt omdat de rekening is opgebouwd uit verschillende codes voor onderdelen van de behandeling. Sommige codes zullen niet of minder vaak nodig zijn, andere codes juist weer wel.

Lees meer >Even doorbijten: de tandvleesbehandeling kosten