Even doorbijten: de tandvleesbehandeling kosten

De tandvleesbehandeling kosten waren, door het experiment met de vrije tarieven voor tandartsen in 2012, variabel. In 2013 is dat weer veranderd. Met de tarieven van 2011 als uitgangspunt zijn in 2013 de tarieven weer vast. Dat houdt in dat bij elke tandarts de tandvleesbehandeling kosten per onderdeel hetzelfde zijn. Toch kunnen de kosten zeer grote verschillen geven voor de ene of de andere patiënt. Dat komt omdat de rekening is opgebouwd uit verschillende codes voor onderdelen van de behandeling. Sommige codes zullen niet of minder vaak nodig zijn, andere codes juist weer wel.


Advertentie

Gengigel

Gengigel (aff.), Een natuurlijke gel voor mond- en tandvleesverzorging met hyaluronzuur. Voor een actieve bescherming tegen tandvleesaandoeningen en ter ondersteuning van de natuurlijke genezing van ontstoken en beschadigd weefsel in de mond.
Bekijk dit product > (aff.)


Tandvleesbehandeling kosten met codes op de rekening

Kosten tandvleesbehandelingOp de rekening worden de codes voor vooronderzoek, tussentijdse beoordeling en evaluatie volgens het paroprotocol apart naast de codes voor de behandeling gezet. Ook röntgenfoto’s worden apart vermeld. De behandeling zelf wordt per tand of kies gerekend. Dus als iemand nog maar vijf tanden of kiezen heeft zijn de totale tandvleesbehandeling kosten veel lager dan voor iemand die zijn hele gebit nog heeft.
Na de evaluatie kunnen nog extra kosten in rekening worden gebracht voor extra behandelingen zoals behandeling met antibiotica of operatieve ingrepen aan het tandvlees. Tandvleesbehandelingen kosten over het algemeen al snel zo’n 1000 euro voor het doorlopen van een standaard paroprotocol.

Offerte kosten tandvleesbehandeling

Elke parodontoloog zal de kosten van een tandvleesbehandeling in een offerte van te voren aan u mededelen. Daarna kunt u zelf beslissen of u wel of niet akkoord gaat met de tandvleesbehandeling. Extra kosten die tussentijds in rekening worden gebracht moeten ook weer in een offerte worden medegedeeld. Deze offerte kan mondeling, maar bij hogere kosten kunt u ze soms beter op papier hebben. De extra kosten voor een röntgenfoto kan best mondeling worden doorgegeven, maar bijvoorbeeld een uitgebreide chirurgische behandeling na de initiële behandeling kan het beste schriftelijk worden vastgelegd. Zo kunt u ook makkelijk bij de verzekering controleren hoeveel u vergoedt krijgt van uw tandvlees behandeling.

Alle tandvleesbehandeling kosten en de rest van de tandheelkunde zijn vastgesteld door de NZa.

*Dit artikel kan affiliate links bevatten, deze zijn te herkennen aan (aff.). Lees voor meer informatie de disclaimer.

Last van uw tandvlees?

Er zijn diverse producten die kunnen bijdragen: kijk hier > (aff.)

Tandvlees verzorgen >