Gezond tanvlees

Tandvleesontstekingen voorkomen en behandelen

Als er bij de tandarts controle tandvleesontstekingen of parodontitis worden geconstateerd, zal u in de meeste gevallen door worden verwezen naar een mondhygiënist(e). In ernstige gevallen wordt u doorverwezen naar een kliniek van een parodontoloog die gespecialiseerd is in tandvleesontstekingen. De parodontoloog heeft ook mondhygiënisten in dienst die ervaring hebben met ernstige tandvleesontstekingen.


Last van uw tandvlees?

Er zijn diverse producten die kunnen bijdragen: kijk hier > (aff.)

Tandvlees verzorgen >


De staat van het tandvlees in kaart brengen

De mondhygiënist(e) zal werken volgens het paroprotocol. Dat betekent dat ze eerst in kaart gaat brengen of, waar en hoeveel ontstekingen er zijn. Eerst stelt hij/ze de DPSI score vast. Bij een DPSI score van 1,2 of 3- wordt een pocketstatus gemaakt. Een pocketstatus geeft aan hoe diep de pocket is op zes punten per tand of kies, of en waar het tandvlees bloedt en waar er plaque zit.
Bij een DPSI score van 3+ of 4 wordt er een parodontiumstatus gemaakt. Dit is een gestandaardiseerde status waarbij zeer uitgebreid in kaart wordt gebracht wat de schade door tandvleesontstekingen is. De pockets, teruggetrokken tandvlees, bestaande tandvleesontstekingen, toegankelijke wortelsplitsingen bij kiezen (furcaties), de mondhygiëne en de mobiliteit van de tanden en kiezen worden genoteerd. Ook röntgenfoto’s worden opgevraagd bij de tandarts en eventueel aanvullend gemaakt.

Tandvleesontstekingen voorkomen

Zodra precies volgens het paroprotocol in kaart is gebracht in hoeverre de parodontitis is gevorderd, zal de mondhygiëniste de behandeling starten. Elk probleem wordt aangepakt door de oorzaak weg te nemen, zo ook bij tandvleesontstekingen. De grootste oorzaak van ontstekingen is onvoldoende mondhygiëne. Gebitsreiniging omvat veel meer dan alleen tandenpoetsen en is veel moeilijker dan de meesten denken. Plaque is lastig te verwijderen. Niet voor niets zijn tandvleesontstekingen zo wijdverbreid aanwezig.
De mondhygiëniste zal daarom veel tijd besteden aan het aanleren van goede poetstechnieken, flossen, tanden stoken, ragersbekijk aanbod (aff.) – en hulpmiddelen zoals spoelmiddelen > bekijk aanbod (aff.). Pas als de mondhygiëne goed is kan de behandeling blijvend effect hebben.

De behandeling

Omdat tandvleesontstekingen veroorzaakt worden door plaque en tandsteen zal de volgende stap zijn om het tandsteen te verwijderen. Tandsteen zet zich af aan het worteloppervlak van de tanden en kiezen. Hoe dieper de pocket is, hoe dieper het tandsteen zit. De mondhygiënist(e) zal dus diep onder het tandvlees moeten schoonmaken. Zolang er nog een klein restje tandsteen zit zal de tandvleesontsteking niet kunnen genezen. Het reinigen gebeurt met hele kleine instrumenten met een scherpe kant waarmee het worteloppervlak tot op de bodem van de pocket schoongeschraapt kan worden. Dit is, zeker bij oud tandsteen, een lastige en tijdrovende klus. Dit kan ook pijnlijk zijn, daarom wordt meestal aangeboden om te behandelen onder verdoving. U kunt hier ook altijd om vragen, mocht de mondhygiënist(e) het zelf niet aanbieden. Als de behandeling te pijnlijk is, is het lastig om echt goed schoon te maken, dus de behandeling slaagt beter als het verdoofd is.

Laat uw tandvlees niet in de steek!

Nadat de behandeling is voltooid en er helemaal geen tandsteen meer zit, voorkomt u de vorming van nieuw tandsteen en dus nieuwe ontstekingen door optimale mondhygiëne. Door dagelijks meerdere malen alle plaque weg te halen kan er geen tandvlees meer ontsteken. Toch is het ondanks goede mondhygiëne zeer lastig om volledig tandsteen- en plaque vrij te blijven. Daarom zal de mondhygiënist(e) regelmatig de puntjes nalopen en bijsturen waar nodig. Meestal komt het erop neer dat u 3-4 keer per jaar een afspraak krijgt om alles goed op peil te houden. Tandvleesontstekingen komen makkelijk terug zodra de aandacht verslapt!

*Dit artikel kan affiliate links bevatten, deze zijn te herkennen aan (aff.). Lees voor meer informatie de disclaimer.

Last van uw tandvlees?

Er zijn diverse producten die kunnen bijdragen: kijk hier > (aff.)

Tandvlees verzorgen >